obowiazki stron umowy najmu umowa najemca lokal

                                     

Nie każdego stać na własny dom lub mieszkanie. Decydując się na najem lub wynajmowanie lokalu podpisujemy umowę najmu. I tu należy pamiętać o wzajemnych obowiązkach stron umowy. Obowiązki te reguluje Kodeks Cywilny. Ich niedopełnienie może skutkować przykrymi konsekwencjami. Osoba, która wynajmuje nam lokal to jego właściciel, a ta która używa lokalu – to najemca lub lokator. Jakie obowiązki nakłada umowa najmu na właściciela, a jakie na lokatora? Lokator czyli najemca ma obowiązek uiszczać opłatę za czynsz w umówionym terminie. Jeśli termin płatności nie jest w umowie określony, czynsz powinien być płacony z góry: gdy najem ma trwać nie dłużej niż miesiąc – za cały czas najmu; gdy najem ma trwać dłużej niż miesiąc albo gdy umowa najmu była zawarta na czas nieoznaczony – miesięcznie, do 10 dnia miesiąca. Pozostałe obowiązki lokatora, jakie nakłada na niego umowa najmu to obowiązek utrzymywania lokalu we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym oraz przestrzeganie porządku domowego. Jest obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku: windy, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku. Najemcę obciąża naprawa i konserwacja: podłóg, posadzek, okien, drzwi; kuchni i grzejników wody; wszelkich urządzeń sanitarnych itp. Jest on również zobowiązany do malowania lub tapetowania ścian oraz naprawy uszkodzeń tynków ścian i sufitów; malowania drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych. Po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu najemca jest obowiązany odnowić lokal i dokonać w nim obciążających go napraw, a także zwrócić wynajmującemu równowartość zużytych elementów trzonów kuchennych, kuchni oraz wszelkich urządzeń sanitarnych, które znajdowały się w lokalu w chwili wydania go najemcy, jednak nie ponosi on odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania. Jeżeli zakończyła się umowa najmu i najemca nadal zajmuje lokal, to jest on zobowiązany do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie, które odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Jeżeli odszkodowanie nie pokrywa poniesionych strat, właściciel może żądać odszkodowania uzupełniającego. Stosunek najmu wygasa automatycznie z upływem okresu, na jaki umowa została zawarta. Jeśli czas nie został oznaczony umowa wygasa na skutek wypowiedzenia.