Lepiej o bezpieczeniej fundusz inwestor podatek

 

Z natury rzeczy początki inwestowania są trudne, a już z pewnością dla inwestorów, których wiedza na ten temat jest raczej iluzoryczna. Dlatego eksperci od finansów radzą, żeby nie zaczynać od inwestowania zbyt agresywnego, na przykład od funduszy akcji. Najlepiej dla początkujących inwestorów gdy zostawią w spokoju fundusze akcji i zaczną bardziej bezpiecznie inwestować swoje pieniądze. Może więc na początek w obligacje, może w lokaty bankowe, albo na przykład w fundusz zrównoważony. Dla nie wtajemniczonych informacja, że fundusz zrównoważony inwestuje zarówno w akcje jak i obligacje. Bardziej szczegółowo, to fundusz zrównoważony jest funduszem mieszanym, w których udział akcji nie przekracza 40-60 procent. Z tego też powodu fundusz zrównoważony jest pakietem bardziej bezpiecznym niż fundusz akcji. A skoro tak, to w tej coraz bardziej komplikującej się sytuacji na rynkach finansowych, giełdzie oraz rynku funduszy inwestycyjnych fundusze zrównoważone bedą cieszyć się coraz większym zainteresowaniem.

– A ja stawiam na fundusz parasolowy, który również zalicza się do funduszy bardziej bezpiecznych. A stawiam z kilku powodów, ale przede wszystkim jest to podpowiedź doradcy finansowego – powiedział początkujący inwestor.

Fundusze parasolowe funkcjonujące w ramach jednego towarzystwa funduszu inwestycyjnego, są to te same produkty co wcześniej tylko z możliwością uniknięcia podatku od zysku czyli tak zwanego podatku Belki. Są jeszcze tak zwane UFK, czyli parasol prowadzony z reguły przez instytucje ubezpieczeniowe. Zaletą ich jest fakt, że pieniądze można przenosić miedzy różnymi TFI. Tymczasem z tym podatkiem przy funduszach parasolowych nie zawsze jest tak, że nie płacimy przy konwersjach. Wszystko zależy od sposobu w jaki fundusz parasolowy nalicza podatek. Przykład ten podawaliśmy już kilkakrotnie. Podatek w "parasolach" jest z reguły odroczony – to znaczy jeżeli wpłaca się 1000 złotych, fundusz pod parasolem zarobił 200 złotych to mamy nie mniej nie więcej tylko 1200 złotych. Dokonujemy konwersji i nadal mamy 1200 złotych / ale od tych 200 złotych należy się podatek i zostanie on zapamiętany/. Okazało się, że wybraliśmy fundusz, który traci. Przyjmijmy, że na dziś mamy z tego 1200 zł. 800 zł. Jeżeli zdecydujemy się je wypłacić zostanie nam pobrany podatek z tych 200 złotych, które zarobiliśmy. Ale zostanie pobrany dopiero na końcu inwestycji. Fundusze parasolowe można także kupować na platformie mbanku – nie ma wtedy żadnych opłat, ani przy zakupie ani przy konwersji. W inwestowaniu parasolowym przez cały czas przewija się określenie konwersja. Początkujący inwestorzy nie bardzo wiedzą co oznacza. Otóż konwersja jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego jest to przeniesienie środków pomiędzy funduszami zarządzanymi przez to samo TFI.