Przewłaszczenie-i-zastaw-rejestrowy---na-czym-polegają?

Przewłaszczenie i zastaw rejestrowy to dwa podstawowe sposoby zabezpieczeń bankowych, stosowane przy kredytach samochodowych. Niewtajemniczonym wyjaśniamy, na czym polegają i dlaczego są niekorzystne dla właścicieli pojazdów.

Kupowanie samochodu na kredyt to konieczność comiesięcznego spłacania rat. Na całkowity koszt takiego produktu składają się odsetki, prowizja oraz opłaty dodatkowe, np. ubezpieczenie na życie. Trzeba jednak pamiętać, że te składowe nie wyczerpują wszystkich kosztów. Są wśród nich również koszty o charakterze niematerialnym. Choć nie przekładają się na wyższe wydatki, to mogą skutecznie zmarnować nasz czas. A czas to przecież pieniądz. W dodatku auto (kupione na kredyt samochodowy) będzie wiązało się z ograniczeniami w jego swobodnym dysponowaniu. Wszystko przez zabezpieczenie na pojeździe.

Zabezpieczenie kredytu

Z perspektywy banku pożyczenie pieniędzy klientowi wiąże się z ryzykiem niespłacenia środków. Aby zminimalizować takie ryzyko, bank wymaga od kredytobiorcy zabezpieczeń. Podstawowa forma zabezpieczenia to regularne i odpowiednio wysokie dochody. Na tym jednak nie koniec, bo bank może wymagać dodatkowej ochrony. W tym przypadku zabezpieczeniem kredytu jest sam samochód. Należy jednocześnie pamiętać, że decydując się na kupno auta za kredyt gotówkowy nie będzie nas obowiązywać tego typu zabezpieczenie. Oczywiście brak takiej ochrony dla banku pociąga za sobą wyższe koszty samego kredytu.

Zastaw rejestrowy

Osoby decydujące się na zakup auta przy pomocy kredytu samochodowego podejmują racjonalną decyzję, ponieważ taki kredyt jest najtańszą opcją kupienia auta bez posiadania własnej gotówki. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że bank zażąda od nas na pewno zabezpieczenia. Jednym z najczęściej stosowanych mechanizmów jest zastaw rejestrowy.

Ten mechanizm działa podobnie jak hipoteka na mieszkaniu. Wierzyciel, czyli kredytodawca, który posiada taki zastaw może dochodzić roszczeń z zastawionego samochodu. Aby wszedł on w życie, niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

  • kredytobiorca jest właścicielem samochodu co potwierdza pisemna umowa;
  • kredytodawca jest wpisany w sądzie rejestrowym jako zastawnik samochodu.

Ustanowienie zastawu rejestrowego na kredytowanym samochodzie pozwala nam na pełne wykorzystywanie go do celów prywatnych i zawodowych. Naszym obowiązkiem jest jednak dbanie o auto, a także w razie potrzeby umożliwienie bankowi zbadania jego stanu. Poza tym przy zastawie rejestrowym nie możemy dokonać sprzedaży pojazdu przed spłatą całości kredytu. Nie możemy również ponownie go obciążyć. Dla porównania – przy kredycie gotówkowym jesteśmy jedynym właścicielem kredytowanego auta i możemy nim swobodnie dysponować.

Jeśli kredytujący samochód z zastawem nie będzie wywiązywał się z terminowego płacenia rat, bank ma prawo skorzystania z postępowania egzekucyjnego, co w praktyce oznacza przejęcie samochodu i jego sprzedaż w celu pokrycia kosztów.

Przewłaszczenie

Zabezpieczenie samochodu może zostać również wykonane w postaci przewłaszczenia. W tym przypadku dochodzi do warunkowego przeniesienia własności samochodu na kredytodawcę, czyli bank. Umowa przewłaszczenia przewiduje oczywiście zwrócenie własności z powrotem do dłużnika w momencie, gdy spłaci on całość kredytu.

Powszechnie stosowaną praktyką przy kredytach samochodowych jest przewłaszczenie częściowe. Może ono mieć na przykład formę 51/49. Wtedy kredytobiorca jest właścicielem samochodu tylko w 51 proc. Resztę własności posiada bank. Spłacenie kredytu oznacza, stanie się 100 proc. właścicielem samochodu. W praktyce takie częściowe przewłaszczenie sprawia, że w naszym dowodzie rejestracyjnym będą figurować dwa podmioty: my i bank. Oczywiście do czasu zakończenia spłaty zobowiązania.

W przypadku zabezpieczenia w postaci przewłaszczenia kredytobiorca może korzystać z samochodu zgodnie z ustaleniami umowy. Taki dokument formalny daje duże pole manewru i obie strony (bank i kredytobiorca) mogą samodzielnie określić do czego się zobowiązują.