Analiza-oferty-dla-klientów-indywidualnych-Banku-BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego, w przeciwieństwie do banków komercyjnych, w całości należy do Skarbu Państwa, będąc nastawiony jest głównie na realizację programów rządowych.

BGK jest bankiem inwestycyjnym, którego główny obszar działania to wspieranie i obsługa programów rządowych i obsługa jednostek z sektora finansów publicznych. Oprócz tego BGK realizuje własne programy.

Bez kredytów i lokat

Bank Gospodarstwa Krajowego nie ma już w swojej ofercie kredytów, ani pożyczek dedykowanych klientom indywidualnym. Zostały one wycofane z oferty po zmianie strategii banku. Obsługiwane są jedynie wcześniej zawarte umowy kredytowe.

Podobna strategia została przyjęta wobec lokat dla klientów indywidualnych. BGK wycofał się z depozytów dostępnych dla osób fizycznych już w roku 2012, a oprocentowanie lokat w ramach obowiązujących jeszcze umów zostało obniżone do poziomu 0,2% bez względu na długość trwania tych umów i wysokość wkładów pieniężnych. Lokaty walutowe w euro i w dolarach amerykańskich oprocentowane zostały na poziomie 0,05%.

Programy rządowe

Jednym z segmentów działalności Banku Gospodarstwa Krajowego są programy rządowe. Klient indywidualny może skorzystać na przykład z projektu Pierwszy biznes – Wsparcie na starcie. To program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wspierający rozwój przedsiębiorczości. BGK zarządza tym projektem od strony finansowej. Współpracujący z bankiem pośrednicy finansowi udzielają tanich pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie miejsca pracy dla osób bezrobotnych.

Kolejny program realizowany przez BGK to Mieszkanie dla Młodych. To dofinansowanie dla młodych Polaków do wkładu własnego kredytu na zakup pierwszego mieszkania. BGK współpracuje w tym zakresie z bankami komercyjnymi, za ich pośrednictwem udzielając subwencji.

Klienci indywidualni mogą również korzystać z programu dopłat do oprocentowania kredytów na usuwanie skutków powodzi, osuwisk ziemnych i huraganów. Mogą z niego korzystać właściciele i zarządcy lokali oraz nieruchomości, które ucierpiały w wyniku wyżej wspomnianych żywiołów naturalnych.

Bank realizuje również Ustawę Zabużańską, wypłacając rekompensaty osobom uprawnionym, które utraciły swój majątek w wyniku zmiany granic.

Fundusze celowe

BGK obsługuje klientów indywidualnych również w ramach funduszy celowych. W tym segmencie oferty bank proponuje Fundusz Termomodernizacji i Remontów, który jest wsparciem dla wszystkich, którzy realizują przedsięwzięcia termomodernizacyjne oraz remonty budynków z tym związane.

Młodzi klienci mogą skorzystać także z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. To program realizowany również we współpracy z bankami komercyjnymi i przeznaczony jest na dopłaty do kredytów studenckich.