Zaczynamy oszczędzanie naszych środków! Banki Finanse konta oszczędnościowe Gdy jesteśmy w posiadaniu odpowiednio wysokich nadwyżek finansowych bardzo często zastanawiamy się nad ich powieleniem. Trzymanie takiej kwoty pod przysłowiową poduszką generuje straty, które gołym okiem nie są zauważalne. Wszystko jest spowodowane oczywiście spadkiem siły nabywczej pieniądza w czasie spowodowanej z kolei inflacją oraz innymi czynnikami zmiennymi. Warto więc zastanowić się nad takim instrumentem finansowymi jak np. konta oszczędnościowe czy tez lokaty bankowe które są w stanie ochronić nasze pieniądze przed spadkiem ich siły nabywczej Jak wiemy do naszej dyspozycji posiadamy gros rozwiązań, które nie są objęte nawet najmniejszym ryzykiem. Nie mówimy tylko tutaj o wspomnianych produktach z sektora bankowego. Istnieje wiele ofert takich jak obligacje korporacyjne, które mimo braku bankowego funduszu gwarancyjnego posiadają inne zabezpieczenie gwarantujące wypłatę naszych środków. Mowa tutaj oczywiście o odpowiednich funduszach gwarancyjnych stworzonych przez poszczególne placówki współpracujące na zasadzie partnerstwa. W momencie niewypłacalności jednej z instytucji pozostałe określające gwarancję wypłaty decydują się na spieniężenie odpowiednich środków zdeponowanych na poszczególnych produktach w celu spłaty należytych zobowiązań wobec poszczególnych kontrahentów i wierzycieli. Oczywiście istnieją pewne ograniczenia co do wysokości wypłat, gdyż wysokość środków gwarantujących wypłacalność również jest ograniczona i nie jest w stanie uregulować kosmicznych kwot, które tworzą zadłużenie wobec konkretnej osoby. Jeżeli nie jesteśmy przekonani co do takiego rozwiązania istnieją oczywiście stabilne produkty finansowe takie jak konta oszczędnościowe, które są wspomniane na samym początku. Jednak aby zdecydować się na konkretne rozwiązanie powinniśmy zastanowić się jakie ryzyko jesteśmy w stanie podjąć w momencie generowania wysokich zysków silnie uzależnionych od tego parametru.