Przewłaszczenie i zastaw rejestrowy – na czym polegają?

Przewłaszczenie-i-zastaw-rejestrowy---na-czym-polegają?

Przewłaszczenie i zastaw rejestrowy to dwa podstawowe sposoby zabezpieczeń bankowych, stosowane przy kredytach samochodowych. Niewtajemniczonym wyjaśniamy, na czym polegają i dlaczego są niekorzystne dla właścicieli pojazdów.

Kupowanie samochodu na kredyt to konieczność comiesięcznego spłacania rat. Na całkowity koszt takiego produktu składają się odsetki, prowizja oraz opłaty dodatkowe, np. ubezpieczenie na życie. Trzeba jednak pamiętać, że te składowe nie wyczerpują wszystkich kosztów. Są wśród nich również koszty o charakterze niematerialnym. Choć nie przekładają się na wyższe wydatki, to mogą skutecznie zmarnować nasz czas. A czas to przecież pieniądz. W dodatku auto (kupione na kredyt samochodowy) będzie wiązało się z ograniczeniami w jego swobodnym dysponowaniu. Wszystko przez zabezpieczenie na pojeździe.

Zabezpieczenie kredytu

Z perspektywy banku pożyczenie pieniędzy klientowi wiąże się z ryzykiem niespłacenia środków. Aby zminimalizować takie ryzyko, bank wymaga od kredytobiorcy zabezpieczeń. Podstawowa forma zabezpieczenia to regularne i odpowiednio wysokie dochody. Na tym jednak nie koniec, bo bank może wymagać dodatkowej ochrony. W tym przypadku zabezpieczeniem kredytu jest sam samochód. Należy jednocześnie pamiętać, że decydując się na kupno auta za kredyt gotówkowy nie będzie nas obowiązywać tego typu zabezpieczenie. Oczywiście brak takiej ochrony dla banku pociąga za sobą wyższe koszty samego kredytu.

Zastaw rejestrowy

Osoby decydujące się na zakup auta przy pomocy kredytu samochodowego podejmują racjonalną decyzję, ponieważ taki kredyt jest najtańszą opcją kupienia auta bez posiadania własnej gotówki. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że bank zażąda od nas na pewno zabezpieczenia. Jednym z najczęściej stosowanych mechanizmów jest zastaw rejestrowy.

Ten mechanizm działa podobnie jak hipoteka na mieszkaniu. Wierzyciel, czyli kredytodawca, który posiada taki zastaw może dochodzić roszczeń z zastawionego samochodu. Aby wszedł on w życie, niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

  • kredytobiorca jest właścicielem samochodu co potwierdza pisemna umowa;
  • kredytodawca jest wpisany w sądzie rejestrowym jako zastawnik samochodu.

Ustanowienie zastawu rejestrowego na kredytowanym samochodzie pozwala nam na pełne wykorzystywanie go do celów prywatnych i zawodowych. Naszym obowiązkiem jest jednak dbanie o auto, a także w razie potrzeby umożliwienie bankowi zbadania jego stanu. Poza tym przy zastawie rejestrowym nie możemy dokonać sprzedaży pojazdu przed spłatą całości kredytu. Nie możemy również ponownie go obciążyć. Dla porównania – przy kredycie gotówkowym jesteśmy jedynym właścicielem kredytowanego auta i możemy nim swobodnie dysponować.

Jeśli kredytujący samochód z zastawem nie będzie wywiązywał się z terminowego płacenia rat, bank ma prawo skorzystania z postępowania egzekucyjnego, co w praktyce oznacza przejęcie samochodu i jego sprzedaż w celu pokrycia kosztów.

Przewłaszczenie

Zabezpieczenie samochodu może zostać również wykonane w postaci przewłaszczenia. W tym przypadku dochodzi do warunkowego przeniesienia własności samochodu na kredytodawcę, czyli bank. Umowa przewłaszczenia przewiduje oczywiście zwrócenie własności z powrotem do dłużnika w momencie, gdy spłaci on całość kredytu.

Powszechnie stosowaną praktyką przy kredytach samochodowych jest przewłaszczenie częściowe. Może ono mieć na przykład formę 51/49. Wtedy kredytobiorca jest właścicielem samochodu tylko w 51 proc. Resztę własności posiada bank. Spłacenie kredytu oznacza, stanie się 100 proc. właścicielem samochodu. W praktyce takie częściowe przewłaszczenie sprawia, że w naszym dowodzie rejestracyjnym będą figurować dwa podmioty: my i bank. Oczywiście do czasu zakończenia spłaty zobowiązania.

W przypadku zabezpieczenia w postaci przewłaszczenia kredytobiorca może korzystać z samochodu zgodnie z ustaleniami umowy. Taki dokument formalny daje duże pole manewru i obie strony (bank i kredytobiorca) mogą samodzielnie określić do czego się zobowiązują.

Jak zamknąć konto bankowe przez Internet?

Jak-zamknąć-konto-bankowe-przez-Internet?

Coraz wyższe opłaty za prowadzenie rachunku, lepsza oferta w konkurencyjnym banku czy po prostu zaprzestanie korzystania z danego ROR-u – powody, dla których decydujemy się zamknąć konto, mogą być różne. A jak przebiega taka procedura? Czy można to załatwić całkowicie przez Internet?

Teoretycznie wystarczy kilka chwil, aby zamknąć konto bankowe. W praktyce jesteśmy najczęściej zobowiązani udać się w tym celu do oddziału banku i tam dopełnić wszelkich formalności. Wciąż sporo banków nie udostępnia bowiem możliwości szybkiego i sprawnego zamknięcia rachunku przez Internet.

Zanim zlikwidujesz konto

Aby procedura rezygnacji z konta osobistego przebiegła możliwie jak najszybciej, powinniśmy sprawdzić:

  • czy zamknięcie konta jest w danej chwili w ogóle możliwe (może to ograniczać np. obowiązująca umowa promocyjna)
  • czy zostaniemy zobligowani do uiszczenia opłaty z tytułu rozwiązania umowy,
  • w jaki sposób można zrezygnować z posiadanego konta,
  • jak długo trwa okres wypowiedzenia umowy i kiedy stracimy dostęp do karty płatniczej,
  • czy bank rzeczywiście zamknął nasze konto po upływie oznaczonego terminu.

Zamknięcie konta przez internet zazwyczaj jest niemożliwe

Banki nie chcą tracić swoich klientów, a powszechny dostęp do możliwości zamknięcia konta drogą online mógłby przełożyć się na wzrost rezygnacji z posiadanych rachunków. Niewiele tego typu instytucji akceptuje oświadczenia woli przesłane np. mailem lub przekazane drogą telefoniczną w trakcie rozmowy na infolinii banku. Oznacza to, że ROR najszybciej zamkniemy, udając się osobiście do placówki banku wraz z dokumentem tożsamości. Jeśli procedura rezygnacji z konta przez Internet jest już jednak dostępna – jej szczegóły w każdym banku wyglądają inaczej.

Skąd wiadomo, że konto zostało zamknięte?

Aby upewnić się, czy konto zostało definitywnie zamknięte, można spróbować zalogować się do panelu w bankowym serwisie internetowym. Niezawodnym sposobem jest też wykonanie przelewu na zamknięte konto – choćby w wysokości 1 gr. Niezrealizowanie zleconej przez nas transakcji jest równoznaczne z tym, że konto zostało skutecznie wyłączone.

Analiza oferty dla klientów indywidualnych Banku BGK

Analiza-oferty-dla-klientów-indywidualnych-Banku-BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego, w przeciwieństwie do banków komercyjnych, w całości należy do Skarbu Państwa, będąc nastawiony jest głównie na realizację programów rządowych.

BGK jest bankiem inwestycyjnym, którego główny obszar działania to wspieranie i obsługa programów rządowych i obsługa jednostek z sektora finansów publicznych. Oprócz tego BGK realizuje własne programy.

Bez kredytów i lokat

Bank Gospodarstwa Krajowego nie ma już w swojej ofercie kredytów, ani pożyczek dedykowanych klientom indywidualnym. Zostały one wycofane z oferty po zmianie strategii banku. Obsługiwane są jedynie wcześniej zawarte umowy kredytowe.

Podobna strategia została przyjęta wobec lokat dla klientów indywidualnych. BGK wycofał się z depozytów dostępnych dla osób fizycznych już w roku 2012, a oprocentowanie lokat w ramach obowiązujących jeszcze umów zostało obniżone do poziomu 0,2% bez względu na długość trwania tych umów i wysokość wkładów pieniężnych. Lokaty walutowe w euro i w dolarach amerykańskich oprocentowane zostały na poziomie 0,05%.

Programy rządowe

Jednym z segmentów działalności Banku Gospodarstwa Krajowego są programy rządowe. Klient indywidualny może skorzystać na przykład z projektu Pierwszy biznes – Wsparcie na starcie. To program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wspierający rozwój przedsiębiorczości. BGK zarządza tym projektem od strony finansowej. Współpracujący z bankiem pośrednicy finansowi udzielają tanich pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie miejsca pracy dla osób bezrobotnych.

Kolejny program realizowany przez BGK to Mieszkanie dla Młodych. To dofinansowanie dla młodych Polaków do wkładu własnego kredytu na zakup pierwszego mieszkania. BGK współpracuje w tym zakresie z bankami komercyjnymi, za ich pośrednictwem udzielając subwencji.

Klienci indywidualni mogą również korzystać z programu dopłat do oprocentowania kredytów na usuwanie skutków powodzi, osuwisk ziemnych i huraganów. Mogą z niego korzystać właściciele i zarządcy lokali oraz nieruchomości, które ucierpiały w wyniku wyżej wspomnianych żywiołów naturalnych.

Bank realizuje również Ustawę Zabużańską, wypłacając rekompensaty osobom uprawnionym, które utraciły swój majątek w wyniku zmiany granic.

Fundusze celowe

BGK obsługuje klientów indywidualnych również w ramach funduszy celowych. W tym segmencie oferty bank proponuje Fundusz Termomodernizacji i Remontów, który jest wsparciem dla wszystkich, którzy realizują przedsięwzięcia termomodernizacyjne oraz remonty budynków z tym związane.

Młodzi klienci mogą skorzystać także z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. To program realizowany również we współpracy z bankami komercyjnymi i przeznaczony jest na dopłaty do kredytów studenckich.

Decyzję należy dobrze przemyśleć

Decyzję należy dobrze przemyśleć bank konto warunki Nie każdy kto stara się założyć konto bankowe zdaje sobie ze skali trudności i często tak bywa że po prostu idzie do pierwszego z brzegu banku, najczęściej tego który najbliżej jest położony koło miejsca zamieszkania i po prostu zakłada w nim konto.

Owszem pracownik banku stara się coś tam podpowiedzieć takiemu klientowi ale przecież nie będzie namawiał go do tego aby poszedł do innego banku gdzie może znaleźć korzystniejszą ofertę.

Dlatego nie pierwszy z brzegu bank lecz dokładna analiza kont i właściwy dobór konta bowiem w przypadku niewłaściwego dobory możemy stracić na tym finansowo. Owszem można też zmienić bank i konto ale trzeba wiedzieć jak zmienić konto.

Nie jest to trudne ale jeżeli kto nie wie jak zmienić konto może mieć z tym problem. Dlatego podamy taka małą instrukcję jak zmienić konto na korzystniejsze od tego które źle wybraliśmy. Ale najpierw przed podjęciem takiej decyzji powinniśmy przemyśleć wszystkie za i przeciw, dokładnie przeanalizować naszą decyzję bo być może po okresie promocyjnym w innym banku trafimy na jeszcze gorsze warunki. Dlatego nie jedna promocja, nie jeden bank ale powinniśmy przejrzeć oferty nawet kilkunastu banków i dopiero podjąć decyzję o przenosinach. Jeżeli już zdecydowaliśmy się to złóżmy w tym banku wniosek i uregulujmy w starym banku swoje zaległości.

Pamiętajmy też że należy podpisać w starym banku naszą rezygnację ponieważ może zdarzyć się że jeżeli tego nie zrobimy możemy ponosić koszty prowadzenia dwóch kont. Najczęściej uregulowaniem spraw związanych z przeniesieniem konta do innego banku zajmuje się nowy bank.

Po wprowadzeniu odpowiedniej rekomendacji teraz jest już o wiele łatwiej zmienić bank i konto więc jeżeli trafiliśmy na niekorzystne dla siebie konto bankowe nie pozostaje nam nic innego jak tylko przeniesienie konta..

  • Komentarze